outokumpuosake.com logo
Search
Close this search box.

Tervetuloa sivustolle

Outokumpu
osake

Tällä sivustolla kerromme sinulle kaiken Outokummun osakkeista.

Outokumpu Oyj
Tervetuloa Outokumpu osake -sivustolle! Kerromme sinulle kaiken Outokummun osakkeista, tästä kansainvälisestä metalliteollisuuden yrityksestä sekä yleisesti siitä, mitä osakkeisiin liittyy. Suomalainen Outokumpu Oyj on yli 100 vuotta vanha yritys, joka toimii nykyään 30 maassa. Yhtiön nykyinen pääliiketoiminta-alue on ruostumaton teräs ja se omistaa nykyään Tornion terästehtaan, Kemin kromikaivoksen ja ferrokromisulaton sekä myös useita tuotantolaitoksia Suomen ulkopuolella. Outokummun ostettua kilpailijansa Inoxumin vuonna 2012, siitä tuli suurin alan toimija Euroopassa, ellei jopa koko maailmassa.

Mikä on Outokumpu osake?

Outokumpu on julkinen osakeyhtiö, eli sen osakkeilla voidaan käydä julkista arvopaperikauppaa. Outokummun osake noteerataankin Helsingin pörssissä ja sen suurin omistaja on Suomen valtio. Se omisti lokakuussa 2021 peräti 22,03 % yhtiön osakkeista Kansaneläkelaitoksen, Solidiumin ja Valtion Eläkerahaston kautta. Yhtiön koko osakepääoma oli peräti 311 miljoonaa euroa vuoden lopussa ja osakkeita on yhteensä 456 874 448 kappaletta.

Outokummun itsensä hallussa oli helmikuussa 2022 jopa 4 164 711 omaa osaketta. Yhtiön osakkeet on myös listattu Nasdaq Helsinki Large Cap -luettelossa ja niiden kaupankäyntitunnus siellä on OUT1V. Ne ovat osa suomalaista arvo-osuusjärjestelmää. Kaikilla Outokummun osakkeilla myös on yhtäläinen äänioikeus sekä osinko-oikeus.

Outokumpu Oyj

Outokummun historia

Tervetuloa Outokumpu osake -sivustolle! Kerromme sinulle kaiken Outokummun osakkeista, tästä kansainvälisestä metalliteollisuuden yrityksestä sekä yleisesti siitä, mitä osakkeisiin liittyy. Suomalainen Outokumpu Oyj on yli 100 vuotta vanha yritys, joka toimii nykyään 30 maassa. Yhtiön nykyinen pääliiketoiminta-alue on ruostumaton teräs ja se omistaa nykyään Tornion terästehtaan, Kemin kromikaivoksen ja ferrokromisulaton sekä myös useita tuotantolaitoksia Suomen ulkopuolella. Outokummun ostettua kilpailijansa Inoxumin vuonna 2012, siitä tuli suurin alan toimija Euroopassa, ellei jopa koko maailmassa.

Outokummun toiminta

Outokummun toiminta ulottuvat kaivostoiminnasta ja sulatuksesta ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tuotteiden valssaukseen, vetoon ja viimeistelyyn. Outokumpu toimii yli 80 maassa ja sillä on maailmanlaajuisesti yli 8500 työntekijää. Yhtiö keskittyy vahvasti kestävään kehitykseen, ja sen tavoitteena on olla alan johtava toimija vastuullisessa tuotannossa. Outokumpu on sitoutunut käyttämään uusiutuvia energialähteitä ja vähentää hiilijalanjälkeään. Outokumpu tekee myös tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa kehittääkseen ja tuottaakseen innovatiivisia ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tuotteita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita. Yritys pyrkii jatkuvasti luomaan uusia tuotteita ja palveluita, mikä tekee Outokummusta johtavan toimijan innovaatiotoiminnassa ja kestävyydessä. Outokumpu on sitoutunut luomaan arvoa asiakkailleen, työntekijöilleen ja osakkeenomistajilleen. Jatkuvasti tutkimus- ja kehityshankkeita toteutetaan yhtiön tuotteiden ja palvelujen parantamiseksi edelleen. Outokumpu investoi myös uusiin teknologioihin, joiden avulla se voi tuottaa entistä tehokkaampia ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tuotteita. Yhtiö pyrkii jatkuvasti vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja varmistamaan samalla osakkeenomistajilleen vahvan tuoton. Outokumpu on sitoutunut luomaan kestävää tulevaisuutta asiakkailleen, työntekijöilleen ja osakkeenomistajilleen. Investoimalla innovaatioihin, kestävään kehitykseen ja asiakassuhteisiin Outokumpu on kulkenut pitkän matkan yli 100 vuotta sitten tapahtuneen perustamisensa jälkeen. Tulevina vuosina Outokumpu jatkaa uusien teknologioiden kehittämistä, joiden avulla se pystyy tuottamaan korkealaatuisia ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tuotteita tehokkaasti ja kestävästi.

Outokumpu tuotteiden valmistajana

Outokumpu on maailman johtava ruostumattomasta teräksestä ja muista erikoismateriaaleista valmistettujen tuotteiden valmistaja. Sen tuotevalikoimaan kuuluvat ruostumattomat pitkät tuotteet rakentamiseen, teollisuussovelluksiin ja kulutustavaroihin; litteät tuotteet auto-, laite-, arkkitehtuuri- ja elintarviketeollisuuteen; nauhapohjaiset komponentit, kuten venttiilit, liittimet, kahvat, kiinnittimet ja ruuvit sekä erikoistuotteet, kuten jouset ja lanka. Outokumpu on myös yksi johtavista titaanipohjaisten komponenttien toimittajista. Outokumpu tarjoaa laajan valikoiman ruostumattoman teräksen laatuja ja tuotteita monille eri teollisuudenaloille, kuten autoteollisuudelle, rakennusteollisudelle, ateriapalveluille ja lääketieteellisille palveluille. Yritys on myös maailman johtava kylmävalssattujen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen nauhojen tuottaja, ja se on kehittänyt ainutlaatuisen teknologisen valmiuden tuottaa räätälöityjä tuotteita erilaisiin tarpeisiin. Outokumpu tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja ja palveluja, kuten teknistä konsultointia, tutkimusta ja kehitystä, huoltopalvelua, koulutusohjelmia ja materiaalitestausta.

Kestävä kehitys

Outokummun vahva sitoutuminen kestävään kehitykseen näkyy sen toiminnassa. Yhtiö on tehnyt merkittäviä investointeja uusiutuviin energialähteisiin, jätteiden minimointiin ja kierrätystoimenpiteisiin, ja etsii jatkuvasti keinoja vähentää ympäristövaikutuksiaan. Outokumpu on saanut useita palkintoja tunnustuksena sitoutumisestaan kestävään kehitykseen, muun muassa European Business Award for the Environment -palkinnon, ja Dow Jones Sustainability Index on nimennyt sen yhdeksi maailman kestävimmistä yrityksistä. Toimintansa lisäksi Outokumpu tukee aktiivisesti monia paikallisia ja kansainvälisiä hyväntekeväisyyskohteita. Yritys on myös osallistunut useisiin tutkimushankkeisiin erityisesti eurooppalaisten yliopistojen kanssa uusien ruostumattomaan teräkseen perustuvien tuotteiden ja teknologioiden kehittämiseksi. Outokummun ponnistelut tällä alalla ovat tuoneet yritykselle lukuisia palkintoja ja tunnustuksia, kuten Euroopan komission innovaatiopalkinnon. Outokummun sitoutuminen kestävään kehitykseen ja innovointiin tekee siitä yhden alansa arvostetuimmista yrityksistä. Outokummun omistautuminen huippuosaamiseen näkyy sekä sen tuotteissa että sen tuessa hyväntekeväisyystarkoituksiin ympäri maailmaa. Yritys keskittyy vahvasti asiakastyytyväisyys ja sitoutuminen korkealaatuisten tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen. Outokumpu on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen, ja sen vahva keskittyminen tutkimukseen ja kehitykseen varmistaa, että se pysyy innovaatioiden eturintamassa.

Outokumpuosake

Outokumpu osake on hinnaltaan ollut viime aikoina nousussa, mikä johtuu sen tuotteiden vahvasta kysynnästä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tuotteiden kysyntä on ollut erityisen vahvaa lisääntyneen rakennustoiminnan ja kuluttajien luottamuksen kasvun vuoksi. Myös sen investoinnit uusiin tuotantolaitoksiin ovat auttaneet nostamaan osakekursseja. Outokumpu keskittyy kasvun edistämiseen innovaation ja asiakastoiminnan kautta, mikä auttaa sitä säilyttämään kilpailuetunsa markkinoilla. Yhtiö on myös keskittynyt laajentamaan tuote- ja palveluvalikoimaansa vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja jatkanut samalla uusien tehokkaampien ja ympäristöystävällisempien teknologioiden kehittämistä. Outokummulla on hyvät edellytykset hyödyntää maailman teräsmarkkinoiden nykyisiä suuntauksia, mikä tekee siitä houkuttelevan sijoituskohteen vaihtoehdon pitkällä aikavälillä. Vahvan taloutensa, luotettavan liiketoimintamallinsa sekä sitoutumisensa innovaatioihin ja asiakaspalveluun ansiosta Outokumpu on valmis menestymään myös tulevina vuosina.

Outokummun historia vuosikymmenittäin

Outokummulla on pitkä ja rikas historia. Se perustettiin Suomeen vuonna 1914, ja aluksi se oli rautamalmin tuotantoon keskittynyt kaivosyhtiö. Yhtiö alkoi kuitenkin 1920-luvulla monipuolistaa toimintaansa ja alkoi valmistaa ruostumatonta terästä. Tämä oli tärkeä virstanpylväs Outokummun historiassa, sillä se mahdollisti kasvun ja laajentumisen muualle Eurooppaan. Toisen maailmansodan jälkeen yritys jatkoi kasvuaan ja laajensi toimintaansa, ja siitä tuli lopulta merkittävä toimija ruostumattoman teräksen markkinoilla. Yrityksestä on tullut yksi maailman suurimmista ruostumattoman teräksen tuottajista, joka tuottaa vaikuttavan valikoiman tuotteita monenlaisiin sovelluksiin.

1910-1920-luvut

Vuonna 1910, Outokummun kukkulalta löydettiin kupari esiintymä. Yhtiö perustettiin vuonna 1914, ja pian Outokumpu aloitti ensimmäisten tuotantolaitostensa rakentamisen tavoitteenaan tuottaa korkealaatuisia terästuotteita rakennus- ja konepajateollisuudelle. Seuraavan vuosikymmenen aikana Outokumpu rakensi useita tehtaita Suomeen ja Ruotsiin ja laajensi toimintaansa edelleen muihin maihin. Vuonna 1921 Outokumpu aloitti ruostumattoman teräksen tuotannon – ensimmäisenä yrityksenä Ruotsin ulkopuolella. Tästä alkoi Outokummun matka yhdeksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista. Vuosikymmenen loppuun mennessä Outokummusta oli tullut yksi Euroopan suurimmista ruostumattoman teräksen tuottajista. Vuoteen 1926 mennessä

Outokumpu oli luonut jo pohjan tulevalle menestykselleen. Seuraavina vuosina Outokumpu kasvoi merkittävästi. Yritys jatkoi investointeja tutkimus- ja kehitystyöhön ja alkoi valmistaa erilaisia tuotteita eri teollisuudenaloille. Näin Outokumpu pystyi laajentamaan maailmanlaajuista läsnäoloaan ja siitä tuli yksi maailman johtavista ruostumattomien terästuotteiden toimittajista.

1930-1950-luku

1930-luku oli Outokummulle nopean kehityksen aikaa. Yhtiö avasi ensimmäisen myyntikonttorinsa New Yorkiin ja lanseerasi ensimmäisen astiamallistonsa. Outokummun laajentuminen jatkui 1940-luvulla, jolloin uusia tuotantolaitoksia avattiin Suomeen, Ranskaan, Yhdistyneisiin Kuningaskuntiin ja Italiaan. 1950-luvulle tultaessa Outokummusta oli tullut yksi Euroopan suurimmista ruostumattoman teräksen tuottajista. 1950-60 luvulla Outokumpu aloitti kaivostoiminnan myös nikkelin ja sinkin osalta. Myös kobalttitehdas avattiin Suomessa, minkä ansiosta Outokumpu pystyi valmistamaan seoksia ilmailu- ja avaruusteollisuudelle ja ydinteollisuudelle. Vuonna 1956 Outokumpu avasi uuden tutkimus- ja kehityskeskuksen Helsinkiin. Keskus perustettiin kehittämään uusia tuotantomenetelmiä kuten kylmävalssaus ja pintakäsittely. Näiden tekniikoiden ansiosta Outokumpu pystyi valmistamaan entistä ohuempia ja tarkempia ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tuotteita.

1960-1980-luku

1960-luvulla Outokumpu jatkoi toimintansa laajentamista uusilla tehtailla Brasiliassa ja Australiassa. Yritys kehitti myös erilaisia uusia tuotteita, kuten laserhitsattuja putkia, ja aloitti ruostumattoman teräksen tuotannon levymuodossa. Outokumpu oli myös ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen eturintamassa, ja se on ottanut käyttöön uusia sääntöjä hiilijalanjälkensä pienentämiseksi. Yrityksen tutkimus- ja kehitystoiminta johti uusien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tuotteiden tuotantoon, joissa oli parannettu ominaisuudet, kuten parempi korroosionkestävyys ja parempi hitsattavuus. 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa Outokumpu alkoi monipuolistaa tuotevalikoimaansa ottamalla käyttöön kemianteollisuuden, ydinvoimalaitosten ja muiden erikoissovellusten erikoisseosten tuotannon. Tänä aikana Outokumpu avasi tuotantolaitoksia myös Malesiassa, Thaimaassa ja Yhdysvalloissa. 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa Outokumpu jatkoi maailmanlaajuisen läsnäolonsa laajentamista avaamalla uusia tuotantolaitoksia Puolaan, Romaniaan, Etelä-Afrikkaan ja Intiaan. Yritys alkoi myös valmistaa ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tuotteita autoteollisuudelle. Tämän lisäksi Outokumpu otti käyttöön uusia teknologioita, jotka paransivat tuotteiden laatua.

1990-luvulta nykyhetkeen

1990-luvulla Outokummun ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tuotteiden suosio kasvoi, ja yritys alkoi laajentaa toimintaansa muille alueille. 1990-luvulla Outokumpu myös alkoi keskittyä tutkimus- ja kehitystoimintaan, ja sen tavoitteena oli uusien tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen. Vuonna 1997 Outokumpu toi markkinoille uuden valikoiman pinnoitettuja teräksiä autoteollisuuden sovelluksiin, ja vuonna 1999 yritys perusti yhteisyrityksen Thyssen K:n kanssa, alkaen tuottaa ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tuotteita kuluttajamarkkinoille. Seuraavan vuosikymmenen aikana Outokumpu vahvisti maailmanlaajuista toimintaansa ja avasi uusia tuotantolaitoksia Kiinassa, Thaimaassa ja Indonesiassa sekä laajensi olemassa olevia tuotantolaitoksia muissa maissa. Vuonna 2007 Outokumpu toi markkinoille uuden valikoiman korroosionkestäviä nikkeliseoksia öljy- ja kaasualan käyttöön. Vuonna 2008 Outokumpu avasi ensimmäisen tutkimus- ja kehityskeskuksensa Suomeen. Keskus on ollut mukana kehittämässä uusia ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tuotteita monille eri teollisuudenaloille. Vuonna 2016 yritys osti ruostumattomasta teräksestä ja konepajateollisuudesta vastaavan Avesta Polarit-konsernin vahvistaakseen tuotevalikoimaansa entisestään. Nykyään Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattomien terästuotteiden tuottajista eri teollisuudenaloille. Yhtiö jatkaa investointejaan tutkimus- ja kehitystoimintaan varmistaen, että sen tuotteet pysyvät kilpailijoiden kärjessä. Outokumpu toimittaa ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tuotteita asiakkaille yli 50 maassa ympäri maailmaa. Yritys on investoinut tehtaidensa nykyaikaistamiseen ja tuotantoprosessien parantamiseen, mikä on parantanut tuotteiden laatua. 2000-luvulta lähtien Outokumpu on keskittynyt ruostumattomaan teräkseen ja sen tuottoon.

 

Nykyään Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista, ja se toimittaa erilaisia tuotteita yli 50 maahan. Outokumpu on koko historiansa ajan ollut sitoutunut innovointiin, laatuun ja kestävyyteen ja kehittää jatkuvasti uusia tuotteita monille eri teollisuudenaloille. Outokumpu on omistautunut kehittämään innovatiivisia, korkealaatuisia ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ratkaisuja, jotka vähentävät energiankulutusta ja ympäristövaikutuksia ja tarjoavat samalla ylivoimaisen suorituskyvyn asiakkaille kaikkialla maailmassa. Yhtiö jatkaa investointeja tutkimukseen ja kehitykseen ja pysyy ruostumattoman teräksen alan eturintamassa. Outokummun sitoutuminen innovaatioihin, kestävyyteen ja asiakaspalveluun on mahdollistanut sen, että se on ollut alan johtava toimija jo vuosien ajan. Outokummun keskittyminen kestävään kehitykseen on myös auttanut sitä saavuttamaan menestystä. Yritys on ylpeä sitoutumisestaan ympäristölliseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen. Sen tavoitteena on vähentää energiankulutusta, jätteiden tuotantoa ja vedenkäyttöä samalla, kun se säilyttää tuotteiden laatustandardit. Nyt Outokumpu on matkalla kohti kasvua ja laajentumista keskittymällä edelleen innovaatioihin ja teknologiseen johtajuuteen. Sitoutumalla kestävyyteen, laadukkaisiin tuotteisiin ja erinomaiseen asiakaspalveluun Outokummulla on hyvät edellytykset pysyä alan johtavana toimijana tulevina vuosina.

Outokummun merkitys

Outokummun merkitys ruostumattoman teräksen teollisuudelle on kiistaton. Pitkän innovaatiohistoriansa, sitoutumisensa laatuun ja kestävään kehitykseen ansiosta Outokumpu on edelleen alan eturintamassa ja tulee olemaan sitä vielä monta vuotta. Outokummun omistautuminen huippuosaamiselle on mahdollistanut sen, että se voi valmistaa joitakin markkinoiden edistyksellisimmistä ruostumattomasta teräksestä valmistetuista tuotteista. Sen sitoutuminen innovointiin, laatuun ja kestävyyteen jatkuu, kun se katsoo menestyksekkääseen tulevaisuuteen. Yritys on valmis vastaamaan uusiin haasteisiin 2000-luvulla ja vaikuttamaan entistä enemmän ruostumattoman teräksen maailmanlaajuiseen teollisuuteen. Outokumpu on valmis näyttämään tietä sitoutumisellaan huippuosaamiseen ja innovointiin. Yrityksellä on pitkä ja ylpeä historia, johon se katsoo taaksepäin ylpeänä ja kunnianhimoisesti tulevaisuutta ajatellen. Sitoutuminen laatuun, innovaatioihin, kestävyyteen ja asiakaspalveluun ohjaa Outokumpua huippuosaamisen tavoittelussa. Vahvan läsnäolonsa ansiosta Euroopassa ja ympäri maailmaa Outokummulla on hyvät edellytykset pysyä alan johtavana toimijana monien vuosien ajan. Yhtiö jatkaa eteenpäin katsomista, ja sen visiona on tulla maailman kestävimmäksi ruostumattoman teräksen tuottajaksi. Rikkaan historiansa ja kestävään kehitykseen sitoutumisensa ansiosta Outokumpu on johtava ruostumattoman teräksen tuottaja ja esimerkki muille alalla toimiville yrityksille.

Osake Outokumpu tutuksi sivustomme avulla

Outokumpu osake -sivustomme keskittyy erittäin laajasti ja monipuolisesti Outokummun osakkeisiin ja yhtiöön niiden takana. Mikäli sinua kiinnostavat nämä osakkeet tai sijoittaminen – tai vaikkapa yhtiö itse – löydät tältä sivustolta runsaasti artikkeleita niitä koskien. Tarjoamme myös yleistä tietoa osakkeista ja muun muassa sijoittamisesta. Etenkin ennen sijoittamista onkin tärkeää tutustua niin sijoittamisen periaatteisiin kuin yhtiöönkin.

Osake Outokumpu on monen mielestä mielenkiintoinen sijoituskohde, sillä kyseessä on ensinnäkin yksi Suomen suurimmista ja tunnetuimmista yhtiöistä. Outokumpu esimerkiksi oli vuonna 2017 liikevaihdolla mitattuna 13. suurin yritys Suomessa. Lisäksi se on suurin alan toimija Euroopassa ja ehkä jopa koko maailmassa, kuten jo aiemmin mainitsimme.

Osake Outokumpu

Millainen yhtiö on Outokumpu Oyj?

Outokummun historiaa alkaa yli 100 vuoden takaa. Vuoteen 1914 mennessä perustettiin yhteisyritys Outokumpu Kopparverk, jonka omistajina olivat Suomen valtio ja viipurilainen kauppahuone Hackman & Co. Yhtiön historiaan mahtuu erittäin paljon erilaisia käänteitä ennen kuin nykyisenlainen Outokumpu osake muodostui.

Euroopan suurin kuparintuottaja

Outokumpu oli Euroopan suurin kuparintuottaja 1940-luvun lopulla, mutta se luopui kuparista vuosituhannen vaihteen jälkeen. Sen nykyinen pääliiketoiminta-alue onkin ruostumaton teräs, joka on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen. Ne ovat Europe, Ferrochrome, Americas ja Long Products.

Nykyinen pääliiketoiminta-alue

Osake Outokumpu liittyy nykyään ruostumattomaan teräkseen, jossa yhtiön pääpaino on nykyään. Ruostumaton teräs on kierrätettävä, ympäristöä säästävä sekä luja materiaali. Se onkin suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhtiö kertookin olevansa vastuullisen ruostumattoman teräksen ykkönen. Yhtiö käyttää kierrätettyä metallia ja kiertotalousosaamista, jonka tuloksena on hiilijalanjäljeltään teollisuuden pienin ruostumaton teräs. Tämän avulla taas tuotetaan vaikkapa kodinkoneita, jotka ovat aidosti kestäviä. Tämä onkin varmasti yksi syy, miksi Outokumpu osake kiinnostaa niin monia.

Yhtiön visio
ja strategia

Yhtiön visiona on olla asiakkaidensa ensimmäinen valinta vastuullisessa ruostumattomassa teräksessä. Yhtiöllä on selkeitä aikaan sidottuja hankkeita ja tavoitteita. Se on myös nykyään siirtynyt strategiansa vaiheeseen, jossa sen tavoitteena on vahvistaa ydinliiketoimintoja. Sen painopistealueet ovat vastuullisuus, tuottavuuden tuoma kasvu sekä asiakaslähtöinen toimintamalli.

Kestävä kehitys on tärkeässä osassa

Yhtiössä kestävä kehitys on tärkeässä osassa. Sen Tornion tehdas esimerkiksi on itse asiassa Euroopan suurin kierrätyslaitos ja kestävä kehitys sekä kiertotalous ovat yhtiön toiminnan ytimessä. Ruostumaton teräs on 100 prosenttisen kierrätettävää materiaalia, jonka laatu säilyy siitä huolimatta. Outokummun tuotteiden kierrätyssisältö myös on markkinoiden suurin ja sen hiilijalanjälki pienin. Näin myös asiakkaat voivat pienentää omaa hiilijalanjälkeään.

Yhtiön tavoitteena myös on hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä, ja se on jo tällä hetkellä maailman johtava vastuullisen ruostumattoman teräksen tuottaja. Lisäksi yhtiön tavoitteena on vähentää niin suoria kuin epäsuoria hiilidioksidipäästöjä sekä toimitusketjun päästöjä vuoteen 2030 mennessä. Outokummulla onkin vastuullisuusstrategiamme, jonka kolme osa-aluetta ovat ihmiset ja yhteiskunta, ympäristö sekä hyvä hallintotapa.

Outokumpu yritys

Tärkeää tietoa Outokummusta ja sen osakkeista

Mikäli Outokumpu osake ja etenkin niihin sijoittaminen kiinnostaa, on tärkeää tutustua myös yhtiöön osakkeiden takana. Tutustu seuraavan listan kautta muutamiin tärkeimpiin Outokummun ja sen osakkeiden ominaisuuksiin:

Suurimmat kilpailijat

Outokumpu on alan suurin toimija Euroopassa, ellei jopa koko maailmassa, mutta sillä on silti myös kilpailijoita. Outokumpu osti itseään suuremman saksalaisen kilpailijansa Inoxumin vuonna 2012, jonka vuoksi siitä kasvoikin suurin alan toimija Euroopassa. Sen lisäksi sen kaksi muuta merkittävintä eurooppalaista kilpailijaa alalla ovat espanjalais-ranskalais-luxemburgilainen Aperam/ArcelorMittal sekä espanjalainen Acerinox.

Outokumpu toimii maailmanlaajuisilla ruostumattoman teräksen markkinoilla. Sen asema ruostumattoman teräksen ykkösenä perustuu yhtiöön kykyyn muokata ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Yhtiö on Euroopassa markkinajohtaja noin 30 %:n osuudella sekä Yhdysvalloissa toiseksi suurin noin 22 %:n osuudella. Ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen kulutus myös vain kasvaa, sillä se tarjoaa pitkäikäisiä ja kestäviä ratkaisuja tämän hetken tärkeimpiin haasteisiin maailmalla.

Tietoa Outokummun ruostumattomasta teräksestä

Ruostumaton teräs on Outokummun ydin, joten sinua kiinnostavat varmasti ruostumattoman teräksen ominaisuudet ja hyödyt. Tutustu seuraavan listan avulla muutamiin ruostumattoman teräksen tärkeimpiin ominaisuuksiin ja hyötyihin:

Ruostumaton teräs

Johtava vastuullisen ruostumattoman teräksen tuottaja

Yhtiö on paitsi suurin alan toimija Euroopassa, myös johtava vastuullisen ruostumattoman teräksen tuottaja koko maailmassa. Yhtiön hiilijalanjälki on reilusti alle toimialan keskiarvon ja lisäksi yhtiöllä on kunnianhimoiset tavoitteet vähentää kasvihuonekaasupäästöjään. Niitä pyritään vähentämään 30 % enemmän tuotettua terästonnia kohti vuodesta 2020 vuoteen 2030 mennessä. Pidemmällä aikavälillä yhtiön tavoite taas on omien toimintojen hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Outokumpu osake kiinnostaa monesta syystä. Yhtiön liiketoiminta perustuu kiertotalouteen ja sen tärkein raaka-aine on kierrätysteräs. Ruostumaton teräs onkin 100 prosenttisesti kierrätettävää. Lisäksi yhtiö käyttää tuotannossaan omien prosessiensa sivu- ja tähdetuotteita ja sen kierrätetyn raaka-aineen käyttöaste onkin peräti toimialan korkein. Esimerkiksi vuonna 2021 yhtiön kierrätettyjen raaka-aineiden käyttöaste oli yli 90 %.

Ruostumattomasta teräksestä tekee ruostumatonta Ferrokromi. Outokumpu-yhtiöllä on oma kromikaivos ja ferrokromilaitos. Ne taas tekevät siitä ainoa yrityksenä toimialalla omavaraisen. Tämän vuoksi yhtiön ferrokromitoimintojen hiilijalanjälki on vain 42 % koko toimialan keskiarvosta.

Outokumpu osake tänään

Sinua saattaa kiinnostaa, millainen yhtiön osake on sijoituskohteena nykyään. Outokumpu on johtaja alallaan ja ruostumattoman teräksen kysyntä kasvaa edelleen maailmalla maailmanlaajuisten megatrendien vuoksi. Outokumpu kertoo, että se aikoo markkinajohtajana hyödyntää merkittävän osan tästä kasvusta. Yhtiön asema teollisuudenalan johtajana perustuu myös sen kykyyn räätälöidä ruostumatonta terästä melkeinpä mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen.

Outokumpu osake tänään kiinnostaa varmasti monia myös siksi, että kyseessä on Suomen suurimpia yrityksiä. Yhtiö oli esimerkiksi vuonna 2017 liikevaihdolla mitattuna Suomen 13. suurin yritys. Outokummun osakkeet noteerataan Helsingin pörssissä ja niitä on yhteensä 456 874 448 kappaletta. Niistä oli 4 164 711 Outokummun hallussa helmikuussa 2022. Suomen valtio omistaa niistä kuitenkin suurimman osan; 22,03 %.

Outokumpu osake on suurimmaksi Solidiumin ja sitä kautta Suomen valtion omistuksessa. Solidium omistaa siitä peräti 15,50 %. Seuraavaksi suurimmat omistajat ovat järjestyksessä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Kansaneläkelaitos, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Valtion Eläkerahasto, Danske Invest Finnish Equity Fund ja Mandatum henkivakuutusosakeyhtiö.

Outokumpu Oyj

Outokumpu osake maailmanlaajuisilla markkinoilla

Outokumpu on merkittävä alan yritys, joka toimii maailmanlaajuisilla ruostumattoman teräksen markkinoilla. Tutustu seuraavan listan avulla siihen, millainen asema Outokumpu Oyj:llä on nykyään alan maailmanlaajuisilla markkinoilla.

Miksi Outokumpu osake kannattaa tulevaisuudessa?

Vuonna 2020 tuotanto väheni lähes kaikkialla maailmassa. Koronapandemia vaikutti osaltaan alaan, mutta markkinat toipuivat selvästi vuonna 2021. Ruostumattoman teräksen kysynnän pitkän aikavälin näkymät ovat hyvät. Tulevaisuuden markkinoiden kasvuun voivat vaikuttaa:
Rahan sijoittaminen vai uhkapelaaminen

Yhtiön osakkeiden arvot tulevaisuudessa

Outokumpu osake on ollut yksi riskisimmistä OMX Helsingissä ja Outokumpu tekikin historiassaan vuosikausia tappiota. Asia kuitenkin kääntyi vuonna 2021, jolloin yhtiö teki yli miljardin käyttökatetta. Yhtiö jatkoi vahvasti vielä vuonna 2022, jolloin vuoden toisella neljänneksellä yhtiö teki jälleen ennätystuloksen. Yhtiön liikevaihto kasvoi 57,6 %, mutta oikaistu liiketulos parani huimat 196,3 % vertailukaudesta.

Outokumpu osake kiinnosti monia kun yhtiön oikaistu käyttökate oli 923 miljoonaa euroa vuoden 2022 alkupuoliskolla. Se on paras yhtiön koskaan saama puolivuositulos. Toisen neljänneksen lopussa Outokumpu saavutti oman strategiansa ensimmäisen vaiheen tavoitteet sen velan vähentämisestä etuajassa sekä siirtyy nyt toiseen vaiheeseen. Vuoden alussa yhtiön osake myös kävi jo lähes 6,50 eurossa. Kurssi kuitenkin muuttui muun markkinan mukana. Osake sai kuitenkin taas uutta nostetta. Kurssi ei silti ole huipputasoa, vaikka yhtiö huipputulosta tekeekin.

Osakkeet sijoittajan näkökulmasta

Yhtiön Q2 liikevoitto kasvoi vertailukaudesta lähes 200 % ja ylitti ennusteet reilusti vuonna 2022. Silti Outokumpu osake lähti jälleen laskuun. Monen mielestä syy siihen löytyi yhtiön ohjauksesta, joka on ollut varovaista. Ruostumattoman teräksen kysynnällä ja nousseella hinnalla on kuitenkin ollut positiivisia vaikutuksia tuloskasvuun. Markkinatilanteen yleinen heikentyminen voi silti vaikuttaa Outokumpuun monien muiden yhtiöiden ohella negatiivisesti. Tulevaisuudesta kukaan ei kuitenkaan tiedä varmuudella ja onkin tiedostettava, että sijoitukset ovat aina riskialttiita.Asiantuntijoiden ovat tällä hetkellä sitä mieltä, että yhtiön osake sopii arvosijoittajalle, joka uskoo yhtiö pystyvän tuloksentekoon myös vuosina 2023-2024. Kokonaisriski on kuitenkin korkealla tasolla. Vahva tase antaa mahdollisuuden yhtiölle maksaa nousevaa osinkoa. Viime vuoden osinko oli 0,15 euroa per osake, mutta Outokumpu teki tulosta 1,21 euroa per osake vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Osinkoa voidaan siksi nostaa reilusti, jolloin osinkotuottoprosentti on hyvä.

osake Outokumpu

Mielenkiintoista Outokumpu osake -tietoa

Jos osake Outokumpu kiinnostaa, kannattaa yrityksen taustoihin paneutua kunnolla. Voit lukea seuraavaksi muutamista mielenkiintoisista ominaisuuksista, joita Outokummulla on. Muista myös tutustua sijoittamiseen, mikäli harkitset sijoittamista tai vaikkapa osakkeen ostamista Outokummusta. Kuten varmasti jo tiedät, sijoitukset ovat aina riskialttiita, joten huolellinen valmistautuminen on tärkeää.

Vaikuttaako Outokumpu osake -markkinoihin sähkön hinnan kallistuminen

Sähkön hinta on noussut ja moni varmasti miettii kuinka tämä vaikuttaa Outokumpuun ja sen osakkeisiin. Onkin tiedossa, että yhtiö rajoittaa tuotantoaan kalliin sähkön takia ja käynnistää muutos­neuvottelut. Kuinka tämä sitten tulee vaikuttamaan Outokumpu osake -kauppoihin ja arvoon?

Tuotannon rajoittaminen

Mikäli Outokumpu osake kiinnostaa, on hyvä olla tietoinen seuraavasta asiasta. Yhtiö aikoo lykätä yhden ferrokromiuuninsa käynnistämistä ainakin vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun. Outokumpu kertoi syyskuun 2022 alussa, että se viivästyttää uunin käynnistämistä huoltotauon jälkeen johtuen sähkön korkeasta hinnasta. Outokummun tiedotteen mukaan energian kova hinta vaikuttaa negatiivisesti sen kustannuskilpailukykyyn pääosin Euroopan ulkopuolelta tuleviin kilpailijoihin verrattuna. Lykkäyksen vuoksi tehtailla oli muutosneuvottelut.

Muutosneuvottelut

Muutosneuvottelut ja niiden jälkeiset toimenpiteet voivat yhtiön mukaan koskettaa korkeintaan 70 henkilöä, mutta neuvotteluilla yritetään löytää sellainen ratkaisu, jolla henkilöstö voidaan työllistää Tornion tehtaiden muissa toiminnoissa. Ferrokromin – jota tarvitaan ruostumattoman teräksen valmistuksessa – tuotanto taas jatkuu noin 70 prosentilla täydestä kapasiteetista. Tämä tuotannon rajoitus ei kuitenkaan vaikuta Outokummun ruostumattoman teräksen toimituksiin.

Sähkön nouseva hinta

Outokumpu osake -sijoittajia kiinnostavat tietenkin ajankohtaiset maailman tapahtumat, jotka voivat vaikuttaa Outokummun tuotantoon. Moni tietää, että sähkön hinta oli ennätyskorkealla vuonna 2022, eikä sen laskua nähty vielä lähitulevaisuudessakaan. Se onkin huomioitu Outokummussa, kuten edellisessä kappaleessa kerroimme. On myös hyvä tietää, että myöhemmin sähkön hinta voi olla vieläkin korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin.

Sähkön hintaan vaikuttavat tekijät

Sähkön hintaan vaikuttavat tekijät saattavat kiinnostaa Outokummun osakkeista kiinnostuneita, sillä sähkön hinta vaikuttaa myös tehtaisiin ja tuotantoon. Sähkön hintaan vaikuttavia tekijöitä on useita, kuten vesivarantojen määrä sekä energian, kuten öljyn ja kaasun hinta monien muiden syiden ohella. Öljyn ja kaasun hinta taas on korkealla koronapandemian jälkeisestä kysynnän noususta ja Ukrainan sodasta, joka taas on vähentänyt venäläisen öljyn tuontia Eurooppaan.

Outokumpu osake -historia

Outokumpu osake on kulkenut pitkän matkan tähän päivään saakka. Yrityksellä on pitkät juuret kaivostoiminnassa, sillä yritys perustettiin 1900-luvun alussa Pohjois-Karjalan Outokummusta löytyneen kuparimalmiesiintymän kaivamiseen. Kaivos tosin on nyt tyhjä ja yritys keskittyy teräkseen. Outokummun kasvu myös sai nostetta 1940-luvulla kun se kehitti kuparin sulattamiseen pikasulatusprosessin. Se toi Outokummulle myös kansainvälistä näkyvyyttä ja uusia mahdollisuuksia.

Historiansa aikana yritys on myös jäänyt kiinni ruostumattoman teräksen kartelliin ja vuoden 2001 fuusion seurauksena siitä tuli kolmanneksi suurin ruostumattoman teräksen tuottajayritys maailmassa. Yhtiö on myös ostanut toisen yhtiön saaden tehtaita ulkomailta sekä myynyt osuuksiaan saaden myyntivoittoja. Viime vuosina globaali pandemia myös iski teräsalaan kovaa, mutta alan markkinat toipuivat selvästi jo vuonna 2021. Vuoden 2022 alussa yhtiö myös teki ennätyshyvän tuloksen ja se on yhä Euroopan markkinajohtaja.

Outokumpu osakekurssi

Outokummun osakekurssi on ollut vuosien aikana riskialtis, mutta tilanne on muuttunut hiljattain. Osakekurssit voivat kuitenkin aina vaihdella suuntaan ja toiseen, eli tilannetta on seurattava jatkuvasti. Nykyään yhtiöllä on melko vakaa asema osakemarkkinoilla ja se on yksi vaihdetuimmista osakkeista Helsingin pörssissä. Vuoden 2020 kurssinousun jälkeen Outokummun kurssi on myös pysynyt alhaisena, joka tekee tilanteesta ideaalin osakkeista kiinnostuneille sijoittajille.Outokumpu osakekurssi on aiheuttanut monissa huolta maailman tilanteiden, kuten pandemian ja sodan, vuoksi. Ala on kuitenkin toipunut näistä ajoista melko hyvin, mutta esimerkiksi sähkön hinnan nousu on vaikuttanut jonkin verran myös Outokumpuun. Yhtiön historiassa se myös teki vuosikausia tappiota, mutta asia on muuttunut. Vuonna 2021 yhtiö esimerkiksi teki yli miljardin käyttökatetta ja lisäksi sen oikaistu käyttökate oli 923 miljoonaa euroa vuoden 2022 alkupuoliskolla. Se on Outokummun paras puolivuositulos koskaan.

Outokummun osakkeet ovat mielenkiintoinen kohde

Outokumpu osake on erittäin mielenkiintoinen ja nykyään melko vakaa. Muista kuitenkin, että kaikki sijoitukset ovat aina riskejä ja sinun tulisikin selvittää huolellisesti, mikä sijoituskohde ja -muoto on paras juuri sinulle. On myös otettava huomioon kuinka paljon aikaa ja rahaa on varaa käyttää sijoittamiseen. Tutustu siis huolellisesti siihen kuinka osakkeet ja sijoittaminen toimivat, jos ne kiinnostavat sinua. Tämä sivusto myös tarjoaa sinulle kattavasti tietoa nimenomaan Outokummun osakkeista.

Outokumpu osake -sivusto tarjoaa Outokummun osakkeiden lisäksi myös yleistä tietoa osakkeista ja esimerkiksi niihin sijoittamisesta. Tutustu siis sivuston muihinkin ajankohtaisiin artikkeleihin, jos osakkeet ja varsinkin Outokummun osakkeet kiinnostavat sinua. Sivustoamme päivitetään jatkuvasti uusilla artikkeleilla, sillä niin Outokumpu kuin koko ala ja sijoitusmaailma muuttuvat jatkuvasti. Muista siis pysyä myös itse ajan tasalla yhtiön ja osakkeiden ajankohtaisista asioista.

FAQ

Usein kysytyt kysymykset

Outokummulla on melko vakaa asema osakemarkkinoilla ja se on myös yksi vaihdetuimmista osakkeista Helsingin pörssissä. Tutustu tarkemmin yhtiön kurssiin ja ominaisuuksiin tämän sivuston avulla!

Suomalainen Outokumpu Oyj on Euroopan markkinajohtaja ruostumattoman teräksen valmistuksessa. Outokumpu on julkinen osakeyhtiö, eli sen osakkeilla voidaan tehdä julkista kauppaa.

Outokumpu osakekurssi on ollut vuosien aikana riskialtis. Tilanne on kuitenkin muuttunut ja nykyään yhtiöllä on vakaa asema osakemarkkinoilla. Se myös on yksi vaihdetuimmista osakkeista Helsingin pörssissä.

Outokummun osakepääoma oli 311 miljoonaa euroa vuoden 2021 lopussa ja osakkeita oli yhteensä 456 874 448 kappaletta. Niistä suurimman osan, eli 22,03 %, omisti Suomen valtio.

Inspiraatiota

Nokia osake